2010 yılında kurulan ve 2016’dan bu yana Sabancı Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına uygulama ve araştırma merkezi olarak devam eden SU Gender, araştırma, eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor. 

Amaçları arasında toplumsal cinsiyet alanındaki araştırmaların yürütülmesi, teşvik edilmesi ve görünür kılınması, akademik bilginin herkese erişilebilir kılınması; akademi ve sivil toplum arasındaki bilgi akışı ve etkileşimin güçlendirilmesi de bulunan Merkez çalışmaları kapsamında 2010 yılından beri eğitim, edebiyat, kent çalışmaları,ekoloji, sanat, siyaset, feminist pedagoji, barış çalışmaları, akademide toplumsal cinsiyet eşitliği, bakım etiği ve siyaseti gibi konular üzerine toplumsal cinsiyet bakış açılarını içeren geniş bir yelpazede uluslararası konferanslar düzenleniyor. 

Bu çalışmalara ek olarak, SU Gender tarafından 2024 yılında ikincisi düzenlenecek olan “Türkiye’de Cinsiyet Çalışmaları Uluslararası Konferansı” ile Türkiye üzerine ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet alanında yapılan güncel araştırmaların sunulacağı, tartışılacağı ve araştırmacıların düzenli aralıklarla bir araya geleceği bir platform oluşturulması amaçlanıyor. Konferans cinsiyet çalışmalarının önde gelen konularını disiplinlerarası ve kesişimsel bir zeminde ele almayı ve toplumsal eşitsizliklerin giderek arttığı günümüz dünyasında feminist ve queer bakış açılarının, teorilerin ve yöntemlerin bilgi ve politika üretimine katkısını görünür kılmayı hedefliyor.