TÜRKİYE'DE CİNSİYET ÇALIŞMALARI İKİNCİ ULUSLARARASI KONFERANSI

Özellikle sosyokültürel olarak bölünmüş ve kutuplaşmış toplumlarda, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, siyasi iktidar tarafından pekiştirilen hegemonya, tahakküm, baskı ve eşitsizliğin kesişen hiyerarşilerini ortaya çıkarıyor. Feminist/queer düşünceler, hiyerarşileri, boyunduruk ve mahrumiyeti hem yansıtıp hem bunlara meydan okurken ve de farklılık ve çeşitlilikleri olumlu bir şekilde ele almanın yollarını ararken, süregiden toplumsal dönüşümlerin merkezindeki temaları zenginleştirip genişletiyor; kültürel ve politik mücadelelerde yeni ittifak alanları açıyor. Farklılık ve eşitsizliğin toplumsal inşası, ötekileştirilen deneyimlerin ve özne konumlarının tanınması ve genel olarak toplumsal değişim, çok disiplinli ve kesişimsel bir bakış açısıyla yaklaşmayı gerektiren karmaşık girişimler. Günümüzde toplumsal cinsiyet çalışmaları bu karmaşıklığı anlamak ve değişimi gerçekleştirebilmek için farklı yaklaşımları, metodolojileri ve uygulamaları tam olarak nasıl bir araya getirebileceğimizi anlamakta bize yol gösteriyor. Sağ popülist, anti-feminist ve anti-queer hareketlerin yükselişi, göç, tasarruf politikaları ve iklim değişikliği gibi gündemler karşısında, bu konular yeniden önem kazanmakta.

Bugün hem küresel hem de yerel ölçekte sosyoekonomik ve çevresel sistemlerimiz sürdürülemez ve riskli çelişkiler barındırıyor. Bireyselliğin artışı, popülizme sığınma, bedenler, sınırlar ve bölgeler üzerinde yeni kontrol politikaları uygulanması, haklara ve sosyal adalet taleplerinin meşruiyetine yapılan saldırılar, kültürel ve sosyal alandan silme çabaları, tabandan örgütlenen dayanışma ve karşılıklılık fikrinin yok oluşu ve varoluşsal ve kolektif önceliklerin geniş kapsamda yeniden düşünülmesi gibi, engel teşkil edici tepkileri bugün her yerde görmek mümkün.

Tüm bunlara feminist, queer ve kesişimsel bir bakış açısıyla ne gibi yanıtlar verilebilir? Artan eşitsizliklerin, göç krizinin, çevre krizinin, cinsel kimliklere, bedensel ve üreme haklarına karşı çıkışların ve toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlerin yükseldiği bu dönemde feminist/queer bir sosyal ve politik gündem nasıl olmalı? Feminist/queer birikimin yüzleşmek zorunda olduğu yeni mücadele cepheleri neler ve Türkiye'de ve yurt dışında bu cephelerde mücadele için hangi yöntemler daha uygun?

Bugünün cinsiyet çalışmalarının geniş yelpazesinde çok çeşitli araştırma konusu ve metodolojiyi ele almak mümkün. Bu konferans da bütün disiplinler ile farklı toplumsal cinsiyet, feminizm, queer ve kesişimsellik yaklaşımlarına ve yorumlarına açık.

Olası konular:

●  Feminist ve queer mücadeleler, aktivizm ve toplumsal hareketler

●  Duygulanım, duygu, his ve ruh hali siyaseti

●  Siyaset ve din

●  Barış ve çatışma

●  Toplumsal ve siyasal kutuplaşma

●  İş ve emek

●  Kentler ve kentsel mekanlar

●  Tarım ve kırsal alanlar

●  Göç ve hareketlilikler

●  Afetler, riskler ve dayanıklılık

●  Ekoloji, iklim değişikliği ve çevre mücadeleleri

●  Erkekler ve erkeklikler

●  Sağlık, esenlik, iyileşme ve bakım

●  Yaşam kalitesi ve iyi yaşlanma

●  Sanat, edebiyat, temsil ve dijital teknolojiler

●  Queer mekanlar ve kültürler

●  Bedenselleşme ve beden siyaseti

●  Feminist/queer epistemolojiler ve metodolojiler, pedagojiler

Başvuru için lütfen en fazla 250 kelimeden oluşan bildiri özetinizi (sunum seçiminize bağlı olarak - İngilizce veya Türkçe olarak) ve kısa özgeçmişinizi genderconf@sabanciuniv.edu adresine gönderiniz.

Bu yıl konferansın temasıyla ilgili olmak şartıyla sınırlı sayıda atölye önerisi de kabul edeceğiz. Konferans katılımcılarına yönelik bir atölye çalışması düzenlemek istiyorsanız, lütfen içerik ve formatla ilgili bilgi içerecek şekilde atölyenin kısa bir tanımını (en fazla 250 kelime) ve kısa özgeçmişinizi genderconf@sabanciuniv.edu adresine gönderin. Atölye mekanlarının yalnızca sınırlı sayıda katılımcıya (en fazla 30 kişi) ev sahipliği yapabileceğini ve atölye sırasında simultane çeviri yapılamayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Bildiri göndermek için son tarih 1 Ağustos 2024'tür.

Kabul edilen bildirilerin yazarlarına 1 Ekim 2024 tarihinde bilgi verilecektir.

Konferans 7-8 Aralık 2024'te İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

 

Daha fazla bilgi için konferans web sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

https://genderconference.sabanciuniv.edu/
Sorularınız için genderconf@sabanciuniv.edu adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.