Özet gönderimi için son tarih: 1 Ağustos 2024
Kabul edilen bildirilerin duyrulma tarihi: 1 Ekim 2024
Konferans tarihi    : 7-8 Aralık 2024

Diğer Bilgiler:

* Konferans kayıt bilgileri daha sonra duyurulacaktır.